Skilmálar2018-09-18T00:09:56+00:00

Með því að kaupa miða á viðburð hjá Hótel Grímsborgum, þá samþykkir þú skilmála okkar sem eru:

 • Vinsamlega athugaðu miðana þína vel og hvort réttar upplýsingar komi þar fram. Ekki er alltaf hægt að laga mistök
  við miðakaup eftirá.
 •  Eftir að þú hefur keypt miða hjá Hótel Grímsborgum, í gegnum vefsíðu okkar eða í síma, hefur þú 14 daga frá
  miðakaupum til þess að falla frá kaupunum og óska eftir endurgreiðslu á miðanum, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr.
  46/2000 um húsgöngu- og fjarsölusamninga. Ef viðburður sá sem keyptur er miði á er haldinn innan 14 daga frá
  miðakaupum átt þú hins vegar í engum tilvikum rétt á endurgreiðslu eða rétt til þess að skipta miðanum fyrir annan
  viðburð, sbr. 10. gr. áðurnefndra laga, nema í þeim tilvikum er viðburður fellur niður.
 • Ef dagsetning á viðburð fellur niður er eigendum miðanna boðnir miðar á aðra dagsetningu (ef aðrar dagsetningar
  eru í boði). Ef eigendur miðanna komast ekki á breytta dagsetningu er þeim boðin endurgreiðsla miða. Beiðnir um
  endurgreiðslu skulu berast Hótel Grímsborgum eigi síðar en 28 dögum eftir dagsetningu viðburðar sem féll niður.
 • Ef keyptur miði er áframseldur með fjárhagslegum hagnaði fyrir einhvern annan en aðila sem tengist viðburði beint,
  áskilur Hótel Grímsborgir sér rétt til þess að ógilda miðann og neita handhafa inngöngu á viðburð.
 • Hótel Grímsborgir tekur ekki ábyrgð á einkamunum eiganda miða á meðan viðburði stendur.
 • Aldurstakmark á viðburði ræðst eftir útivistartíma barnaverndarlaga og lögum um vínveitingahús. Börnum yngri en 18
  ára er óheimilt að dvelja inni á veitingastað, sem leyfi hefur til áfengisveitinga. eftir kl. 20:00 á kvöldin og fram til
  lokunar staðarins, nema í fylgd með forsjáraðila.
 • Geymdu miðann/miðana þína á öruggum stað, eins og þú myndir geyma fjármuni eða aðra miða. Miði.is tekur ekki
  ábyrgð á óþægindum sem gætu hlotist vegna falsaðra eða afritaðra miða. Ef upp kemst um afritaða eða falsaða miða
  gæti ábyrgðarmaður viðburðar neitað öllum handhöfum miða inngangi á viðburð og krafist borgunar fyrir alla afritaða
  eða falsaða miða frá upprunalegum kaupanda. Dagsetning og tímasetning viðburða gæti breyst án fyrirvara.
 • Grimsborgir ehf. er þjónustufyrirtæki sem selur miða á atburði á eigin vegum. Vefsíða Hótel Grímsborga miðlar til
  greiðslukortafyrirtækis nauðsynlegum upplýsingum frá viðskiptavinum í þeim tilgangi að viðskiptavinir fái umbeðna
  miða og þá þjónustu sem Hótel Grímsborgir veitir. Hótel Grímsborgir geymir ekki upplýsingar um kennitölu, netföng
  og símanúmer viðskiptavina eða kreditkorta upplýsingar sem gefnar eru við kaup á miðum.
 • Grimsborgir ehf. leggur ríka áherslu á öryggi og trúnað þegar um er að ræða upplýsingar sem snerta einstaklinga í
  viðskiptum við fyrirtækið og brýnir fyrir starfsmönnum að halda þann trúnað. Brot á trúnaðarskyldu varðar áminningu
  og/eða uppsögn. Meðferð persónuupplýsinga hjá Hótel Grímsborgum er í samræmi við ákvæði laga nr. 77/2000 um
  persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Lög og varnarþing
Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Suðurlands.